AKTUALNOŚCI | BLOG

NAJNOWSZE WPISY

 

CO BĘDZIE MI POTRZEBNE DO SPRZEDAŻY PRAWA WŁASNOŚCI DO MIESZKANIA?  ?

 

To pytanie, które często zadają osoby planujące sprzedaż mieszkania.
Poniżej przedstawiamy Wam listę dokumentów, które trzeba przygotować, aby notariusz wykonał akt notarialny sprzedaży prawa własności nieruchomości.

  • wypis aktu notarialnego zakupu lub darowizny danej nieruchomości,
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenie dziedziczenia,
  • orzeczenie sądowe,
  • decyzja administracyjna,


Numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym lub odpis zwykły księgi wieczystej → możemy go uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwym miejscowo dla położenia sprzedawanej nieruchomości  lub też składając wniosek przez Internet 
Informację o liczbie osób zameldowanych w mieszkaniu, do uzyskania w Urzędzie Miasta właściwym miejscowo dla położenia sprzedawanej nieruchomości, w przypadku standardowej sprzedaży oczekiwane jest, aby liczba osób zameldowanych wynosiła 
zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych, które otrzymuje się po złożeniu odpowiedniego wniosku u zarządcy budynku.

Często zdarza się jednak, że przygotowanie powyższych dokumentów nie jest wystarczające do sprzedania mieszkania (np. w przypadku otrzymania nieruchomości w drodze spadku koniecznym będzie dostarczenie także odpowiedniego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego). Aby transakcja sprzedaży mieszkania przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem, warto zwrócić się do zaufanego licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami. "


WSZYSTKIE WPISY

USŁUGI
OFERUJEMY SZEROKI WACHLARZ USŁUG

Wygodne mieszkanie 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony www Zabrze